Praktyka

ico-learning
tk67ji9g398-peter-hershey
Praktykuj jakby od tego zależało Twoje życie, ponieważ pod wieloma względami tak właśnie jest. Będziesz bowiem w stanie życ życiem, które masz, I żyć nim tak, jakby naprawdę miało znaczenie– D.Penman, M.Williams

Praktyka świadomego życia to praktyka uważności, trening umysłu, serca, ciała i ducha, integrujący wszystkie aspekty naszego życia. Przez regularną praktykę uczymy się jak kierować uwagę na bieżącą chwilę i na wszystko, co się w niej wydarza – z otwartością, życzliwością, akceptacją, bez nawykowego oceniania czy osądzania.

Jak potwierdzają liczne badania, praktyka świadomej, pełnej obecności przynosi nieocenione korzyści – zwiększone poczucie szczęścia, sensu i satysfakcji z życia, spokoju i równowagi wewnętrznej, większą kreatywność, zdrowsze relacje, redukcję stresu, skuteczniejsze radzenie sobie z chorobami oraz wszelkimi trudnościami i wyzwaniami, jakie niesie życie.

Jeśli chcesz pełniej i bardziej świadomie doświadczać życia, siebie i innych, zadbać o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne, jakość swojego życia i dobrostan – zapraszam do wspólnej, regularnej praktyki rozwijania uważności w różnych formach:

Praktyka uważności oznacza, że w każdej chwili jesteśmy całkowicie obecni. Nie będzie żadnego „przedstawienia”. Jest tylko ta chwila. Nie próbujemy niczego polepszyć ani gdzieś dotrzeć. Nie dążymy nawet do szczególnych wglądów i wizji. Nie zmuszamy się również do porzucenia osądów, do osiągnięcia spokoju albo relaksu. W żadnym razie nie pobudzamy  samoświadomości ani nie skupiamy się na własnych troskach. Zamiast tego jedynie zachęcamy siebie do w pełni świadomego spotkania z obecną chwilą, by najlepiej, jak potrafimy, zrealizować stan ciszy, uważności i spokoju, właśnie tutaj i właśnie teraz.

– J.Kabat-Zinn „Gdziekolwiek jesteś, bądź”

Wszystkie oferowane tutaj formy praktyki, bazują na rozwijaniu uważności, a co za tym idzie – empatii, mądrości, otwartości i wrażliwości w życiu.  Polega to na nieustannym pielęgnowaniu świadomej obecności, w ciele, myślach, emocjach I innych doznaniach, zarówno podczas formalnych sesji medytacji i innych ćwiczeń czy zajęć, jak i podczas wszelkich czynności w życiu codziennym. Praktyki mogą być prowadzone zarówno w języku polskim jak i  angielskim.

All the workshops, courses, guidance and meditation practices are available also in English <3

Praktyka polega na świadomym kierowaniu uwagi, w życzliwy i nieosądzający sposób, na oddech, myśli, emocje, ciało i wszelkie pojawiające się doznania w bieżącej chwili. Dzięki uważnej obserwacji doznań, własnych schematów myślowych i emocjonalnych oraz nawykowych reakcji, stajemy się bardziej świadomi siebie samych oraz istoty wszystkiego co nas otacza i co nami kieruje.

 

Uważne dociekanie, które jest także częścią praktyki, służy docieraniu do źródła siły, spokoju, inteligencji i kreatywności w nas samych, do uświadomienia sobie własnego wewnętrznego potencjału.

 

Integracja praktyki z życiem następuje wraz z umiejętnością włączania trybu uważności w życiu codziennym, chwila po chwili, w przeróżnych jego odsłonach, sytuacjach i okolicznościach – poprzez nieustanne powracanie do TU i TERAZ.

.

INSPIRACJA

Integracja praktyki mindfulness z życiem codziennym (w jęz. ang):
Integrating mindfulness into your daily life:
http://mrsmindfulness.com/11-ways-to-bring-more-mindfulness-into-your-life-today/