Trening MBSR

MBSR to to program Redukcji stresu oparty na uważności,  opracowany w 1979 roku przez profesora Jona Kabata-Zinna i jego współpracowników w Klinice Redukcji Stresu Uniwersytetu Medycznego Massachusetts (USA).

Stosowany jest jako uzupełnienie terapii medycznej i psychoterapii dla pacjentów z różnego rodzaju schorzeniami – od bólu chronicznego, przez depresje, nadciśnienie, choroby serca i inne więcej.

Obecnie MBSR stosowany jest w około 300 centrach medycznych (szpitalach, klinikach i innych ośrodkach zdrowia) w USA a także w kilkudziesięciu innych krajach świata. W Europie wykorzystywany jest od początku lat 90-tych i obecnie znajduje niezwykle szerokie zastosowanie nie tylko w placówkach medycznych, ale także instytucjach edukacji i szkolnictwa, w polityce, w więziennictwie, w sporcie i w biznesie. W wielu krajach programy MBSR są refundowane, a udział w nich jest zalecany przez lekarzy i terapeutów.

Skuteczność programu MBSR we wspomaganiu leczenia wielu schorzeń i problemów natury psychofizycznej I w innych obszarach zastosowań, potwierdzona jest przez liczne badania naukowe.  Wykazały one, że trening MBSR pomaga w stanach lękowych, depresji, bezsenności, w przypadku przewlekłego bólu, nadciśnienia, chorób stresopochodnych, uzależnień, zaburzeń odżywiania, chorób skóry, syndromu przewlekłego zmęczenia i wypalenia. U osób zdrowych zmniejsza znacznie poziom stresu, poprawia jakość życia, zwiększając poczucie szczęścia, sensu życia i dobrostanu. Pozytywnie wpływa na koncentrację, kreatywność i pamięć, rozwija inteligencję emocjonalną i empatię.

 

Kursy MBSR na całym świecie są prowadzone są zgodnie z międzynarodowymi standardami i autorskim programem prof. J.Kabata-Zinna. Mogą go prowadzić jedynie certyfkowani nauczyciele MBSR.