Mindful coaching

Mindful Coaching, oparty jest na Treningu Uważności oraz profesjonalnym doradztwie w zarządzaniu projektami. Służy m.in. rozwijaniu umiejętności interpersonalnych, pracy z umysłem, nawykami i emocjami, zwiększeniu otwartości, kreatywności oraz radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami, wyzwaniami, napięciami i stresem. Jest on coraz powszechniej stosowanym narzędziem świadomego życia, świadomego przywództwa oraz zarządzania stresem.

Niezwykle istotnym elementem sukcesu i trwałej satysfakcji z każdego przedsięwzięcia czy projektu, zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym, jest pomyślna, konstruktywna WSPÓŁPRACA i WSPÓŁDZIAŁANIE.

Opiera się ona nie tylko na kompetencjach zawodowych, zdobytej wiedzy i doświadczeniu, ale jej podstawą są także cenione przez nas wartości, takie jak: zaufanie, wzajemny szacunek i życzliwe nastawienie, a także umiejętności: konstruktywnego rozwiązywania problemów, życzliwej i jasnej komunikacji, porozumienia pomiędzy stronami oraz empatycznego, zrównoważonego podejścia zarówno do problemów jak i do siebie nawzajem.

Rozwijanie i pielęgnowanie tych umiejętności wymaga świadomego wykorzystania skutecznych technik i metod pracy z umysłem, emocjami, nawykowymi zachowaniami oraz zarządzania stresem, presją czasu i złożonymi wyzwaniami, jakie przed nami stoją. Służy temu oferowany przez nas program Mindful Coaching, oparty w głównej mierze na praktyce i treningu uważności (Mindfulness), połączonym z profesjonalnym doradztwem w sferze zarządzania projektami.

Mindful Coaching prowadzony jest przez firmę doradczą Funky Business Consulting sp.z.o.o. z siedzibą we Wrocławiu (jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o firmie, odwiedź stronę: www.fbconsulting.pl) we współpracy z Art of Mindfulness Lidia Żurawowicz.