Każda chwila to dar od życia.
Robię wdech, robię wydech,
Rozkwitam niczym kwiat,
Jestem świeży jak poranna rosa.
Jestem silny jak góra,
Jestem stały jak ziemia,
Jestem wolny.
Robię wdech, robię wydech,
Jestem wodą, w której odbija się to, co prawdziwe,
I czuję przestrzeń głęboko w moim wnętrzu.
Jestem wolny.
Thich Nhat Hanh

Wchodząc w przestrzeń uważności, otwieramy się na głęboki kontakt ze swoim ciałem, umysłem i sercem. Obserwujemy nasz oddech, myśli i emocje – takimi jakimi są – nie identyfikując się z nimi, ani ich nie odrzucając. Bez osądzania czy oceniania, z życzliwością, stajemy twarzą twarz ze sobą i z tym, co w nas najbardziej żywe. Tu i teraz, w tej jedynej i niepowtarzalnej chwili, dokonuje się nasz wybór: jak chcemy dalej żyć, czy nadal chcemy tkwić w starych nawykach, myślach i emocjach, czy chcemy wziąć odpowiedzialność za nasze zdrowie i samopoczucie, rozwijając mądrość, radość, spokój umysłu oraz życzliwość i empatię w codziennym życiu.

„Jesteśmy nieustannie zaabsorbowani sobą, w ciągłym kryzysie, ponieważ nie wiemy, jak słuchać swoich sygnałów bólu.

Praktyka medytacji zmienia tę sytuację, ponieważ uczy nas się odprężać i ponownie połączyć ciało, serce i umysł z otaczającym nas światem.

Dlatego można ją uznać za uzdrawiającą podróż.

Susan Gillis Chapman

Zapraszam Cię do wspólnego praktykowania medytacji uważności w różnych formach (prowadzone i w ciszy, skanowanie ciała, relaksacje, uważny ruch, elementy jogi, etc). Praktykujemy uważność na siebie samych oraz na siebie nawzajem, w medytacji miłującej dobroci (loving kindness), rozwijamy empatię i zdolność współodczuwania. Dzięki praktyce uważności w naszym codziennym życiu pojawia się więcej przestrzeni na radość, akceptację, wdzięczność, a zmniejsza się poziom stresu i niepokoju.

Medytacja jest jednym z największych darów, jakie możesz sobie ofiarować.

Dzięki niej możesz odkryć to, co w Tobie najtrwalsze i najmocniejsze, co stanowi Twoją esencję, jednocześnie ucząc się jak włączać to w swoje codzienne życie.

Rozpoczynając dzień od medytacji masz szansę przeżyć go bardziej świadomie, spokojniej, uważniej i pełniej. Masz także większe szanse sprostać jego wyzwaniom, nie poddając się im. Wieńcząc zaś dzień medytacją, możesz uświadomić sobie dodatkowo wszystkie aspekty Twojego życia, za które możesz być wdzięczna/y już dziś, a których być może nie zauważasz i nie doceniasz.

Z szacunkiem dla siebie i innych, z wyostrzoną wrażliwością i z otwartym, nieoceniającym umysłem i sercem, możesz zdziałać więcej niż sobie wyobrażasz i pozostać w zgodzie ze sobą.

Możesz pozwolić, by to co się dzieje, po prostu się działo, być tego w pełni świadomym i odpowiadać z miejsca mądrości, miłości i spokoju w Tobie.

Możesz zobaczyć, że pośród wszelkich okoliczności życia, Ty jesteś w miejscu świadomości i spokoju, niezależnie od sytuacji.

Możesz odnaleźć sens i harmonię we wszystkim co Cię spotyka, a także pełnię w chwili, która właśnie trwa, nie szukając jej w tej która minęła, lub która nigdy nie nastąpi….możesz już dziś wiedzieć, co robisz kiedy to robisz i czuć w pełni to, czego właśnie doświadczasz.

Z miejsca spokoju i ciszy, możesz świadomie decydować, wybierać sposoby, drogi, nastawienia oraz to jak chcesz odpowiadać na sytuacje, wolna/y od wpływu natrętnych myśli i emocji, napędzających szkodliwe nawyki i automatyczne reakcje.

Dzięki medytacji możesz jasno i wyraźnie zobaczyć miejsce, w którym jesteś…

Może masz dużo pracy i obowiązków ? Może je lubisz lub nie ? Może zajęcia, które wykonujesz są bardzo interesujące a bycie produktywnym sprawia Ci przyjemność ? Może jednak zbyt duże natężenie tych obowiązków powoduje, że czujesz się zmęczona/y ?

Możesz szukasz sposobu, by się odprężyć, wyciszyć, wprowadzić więcej spokoju, szczęścia, samoświadomości, zdrowia i radości do Twojego życia ?

Może chcesz oswoić się z tym co Cię spotyka ? Ze smutkiem, bólem, gniewem, złością, żalem, rozpaczą, poczuciem porażki lub straty ? Może chcesz przekonać się, czy można się zaprzyjaźnić z życiem, bez względu na to, czy niesie przyjemne, nieprzyjemne czy może całkiem neutralne doświadczenia ?

Może chcesz zaprzyjaźnić się z samą/ym sobą ?

Może chcesz otworzyć swe serce na innych ?

Może chcesz poznać tajniki swego umysłu, doświadczyć tego jak plastyczny jest Twój mózg i jak pojemne Twoje serce ?

Może …przeczuwając, że jesteś czymś więcej niż się wydaje, chcesz doświadczyć tego kim jesteś naprawdę ?

A może po prostu chcesz świadomie rozpoczynać i kończyć każdy dzień Twojego życia, przeżywając go w pełni ?

Zapraszam Cię serdecznie zarówno do wspólnych wieczornych jak i porannych sesji medytacji, które odbywać się będą w ciszy, czasem z prowadzeniem, czasem z inspiracją. Dbać będziemy o to, by miała szanse otworzyć się przestrzeń na głębsze poznanie samego siebie i na objęcie tego co JEST, takie jakie jest, z akceptacją, życzliwością i pełną świadomością.

Poranna medytacja to naprawdę dobry początek dnia i szansa na głęboki kontakt ze sobą, z innymi i ze źródłem siły, spokoju, mądrości i wrażliwości w sobie samym !

Medytacja mindfulness jest medytacją o świeckim charakterze. Służy samopoznaniu, zwiększeniu świadomości, pracy z umysłem i emocjami, wyciszeniu. Sprzyja dobrostanowi, zdrowiu, lepszemu samopoczuciu, rozwojowi empatii i kreatywności, odnalezieniu sensu i radości życia oraz poprawie jego jakości w dzisiejszym zabieganym świecie. Bez względu na to, czy medytowałaś/eś już, czy też nie – nie jest potrzebne wcześniejsze doświadczenie, a jedynie Twoja Obecność.

Termin: WTORKI, g. 17:00 – 18:30

Miejsce: Studio Jogi Drzewo Życia we Wrocławiu,

ul. Tęczowa 57, Wrocław
Tel: 510 619 880
https://www.facebook.com/drzewozyciajoga/?hc_ref=SEARCH

 

Jeśli zechcesz posmakować medytacji uważności na oddech…zapraszam…posłuchaj medytacji, którą dla Ciebie nagrałam…może zechcesz dać się poprowadzić, chwila po chwili, na falach oddechu, zauważając wszystkie doznania…odkrywając siebie samą/samego.. i oddech, który zawsze Ci towarzyszy…