Mindfulness & Zen coaching

Mindfulness & Zen Coaching służy m.in. rozwijaniu i utrzymywaniu postawy otwartości, ciekawości i nieosądzania, przede wszystkim w sytuacjach, które stanowią dla nas różnego rodzaju wyzwania. Pomaga to w dotarciu do bardziej świadomych, kreatywnych rozwiązań i odpowiedzi, które sięgają do naszych najgłębszych potrzeb i wartości, a w efekcie prowadzą do podejmowania mądrzejszych decyzji, przynoszących długofalowe korzyści. Dzięki rozwijaniu otwartości na sytuacje, takie jakie są, a nie takie jakimi chcielibyśmy je widzieć, zyskujemy nową, szerszą perspektywę i jasność widzenia, pozwalającą na spokojniejsze, łatwiejsze i skuteczniejsze radzenie sobie z wyzwaniami. Postawa taka wspiera również budowanie bardziej harmonijnych, empatycznych relacji ze sobą, z innymi i z otaczającym nas światem. Wzajemnie tworzymy bezpieczną przestrzeń pełną zaufania i życzliwości, przestrzeń spokoju i ciszy, w której mogą pojawić się nieoczekiwane możliwości i wglądy.  Rozwijamy umiejętności interpersonalne, oraz umiejętności pracy z własnym umysłem, nawykami i emocjami, a co za tym idzie umiejętności lepszego radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, pytaniami, decyzjami, wyzwaniami, napięciami i stresem zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym – a wszystko to w zgodzie z naszymi najgłębszymi wartościami i potrzebami

Mindfulness & Zen Coaching oparty jest na głównie na podejściu łączącym: 

  • Trening Uważności – pełną, świadomą, zrelaksowaną ale czujną i życzliwą obecność w chwili bieżącej i obserwację sytuacji bez osądzania czy oceniania, spojrzenie z szerokiej perspektywy potencjału jaki ona niesie, umożliwiającej włączanie kolejnych aspektów, możliwości i kreatywnych rozwiązań, których nie dostrzegaliśmy wcześniej
  • Uważną komunikację i empatyczne porozumienie z poziomu otwartego serca i umysłu – uważne, empatyczne słuchanie, wspierane głębokim dociekaniem i docieraniem poprzez pytania do istoty, Esencji tego, co właśnie badamy, z czym przychodzimy i za czym tęsknimy  (mindful listenting and inquiry)
  • profesjonalne doradztwo w zakresie Zarządzania projektami i Zmianą, w którym istotną rolę odgrywa konstruktywna, empatyczna WSPÓŁPRACA i WSPÓŁDZIAŁANIE, będące niezbędnymi elementami trwałej satysfakcji z każdego przedsięwzięcia czy projektu, zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym. 

Mindfulness & Zen Coaching opiera się nie tylko na naszych kompetencjach zawodowych, zdobywanej wiedzy i doświadczeniu, ale jej podstawą są zakorzenione w nas wartości, takie jak: zaufanie, wzajemny szacunek, życzliwość, otwartość, szczerość, kreatywność, a także umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów, życzliwej i jasnej komunikacji, empatycznego porozumienia oraz zrównoważonego podejścia do sytuacji, wyzwań i do siebie nawzajem.

Rozwijanie i pielęgnowanie tych umiejętności wymaga od nas nieustannego, świadomego korzystania na co dzień z dostępnych, skutecznych technik pracy z umysłem, emocjami, nawykowymi zachowaniami, metod zarządzania stresem, presją i złożonymi wyzwaniami, jakie przed nami stoją. Stale poszerzamy zakres naszej wiedzy, doświadczenia i kompetencji, którymi dzielimy się z Wami podczas sesji coachingowych oraz kursów i warsztatów jakie prowadzimy. 

Mindfulness & Zen Coaching prowadzony jest indywidualnie lub w grupach. Może dotyczyć zarówno zagadnień czy problemów związanych z życiem osobistym, jak i zawodowym. W projektach grupowych i biznesowych współpracujemy z firmą doradczą Funky Business Consulting sp.z.o.o. (więcej na: www.fbconsulting.pl).

Zapraszamy do kontaktu!

Więcej o sesjach Coachingu Uważności i podejściu Zen Coachingu możesz przeczytać na moim blogu: http://artofmindfulness.pl/zen-coaching-zaproszenie/