WPROWADZENIE

Program MBSR opiera się na stopniowym rozwijaniu uważności i empatii w życiu codziennym, poprzez regularną praktykę świeckiej medytacji, w której kierujemy uwagę na oddech, pojawiające się doznania w ciele, na myśli i emocje, a także na wszystko co dzieje się dokoła. Podstawowymi praktykami, stanowiącymi filary programu MBSR są medytacje w pozycji siedzącej,  skanowanie ciała (body scan) oraz uważny ruch i ćwiczenia jogi, a także inne narzędzia i praktyki radzenia sobie z trudnymi myślami, emocjami i sytuacjami w życiu codziennym.  Rozwijanie uważności wiąże się ze świadomym kierowaniem uwagi na wszystko, co pojawia się w chwili bieżącej, z postawą pełną otwartości i zaciekawienia, bez automatycznego osądzania czy oceniania. Zamiast dodatkowego przeciążania umysłu, nawykowo zajmującego się tysiącem spraw na raz (multitasking), pielęgnujemy taki stan umysłu, który jest w pełni obecny i skoncentrowany na bieżącej chwili, a przez co zdolny do wykorzystania jej pełnego potencjału i do jasnego oglądu rzeczywistości taką, jaka jest w tej właśnie chwili. Zwykle nasz umysł nie przebywa w chwili obecnej, lecz zaangażowany jest w nieustające procesy myślowe dotyczące albo przeszłości albo przyszłości. Żyjąc w czasie, który minął, lub w tym, który jeszcze nie nadszedł, nie jesteśmy świadomi chwil, w których właśnie umyka nasze życie… Często pozostajemy w stanie intensywnego stresu przez bardzo długi czas, nie dostrzegając potencjału chwili obecnej, dopóki nie dopadną nas poważniejsze konsekwencje w postaci zaniedbanych relacji z bliskimi, nadwyrężonego zdrowia, stanów długotrwałego rozdrażnienia, depresji czy wypalenia. Mindfulness jest sposobem na życie, dzięki któremu możemy je odzyskać na nowo, zredukować poziom stresu psychofizycznego i odzyskać równowagę. Uważność może być obecna w każdym obszarze Twojego życia, można ją bowiem praktykować w każdej chwili i w każdych okolicznościach. To narzędzie świadomego życia i niezwykle cenny zasób, a także umiejętność, do której możesz mieć zawsze bezpośredni dostęp. Podczas treningu MBSR możesz nauczyć się praktyki uważności nie tylko podczas formalnych ćwiczeń, ale także podczas wszelkich codziennych czynności, jak mycie zębów, jazda samochodem, spacer, spożywanie posiłków, słuchanie i porozumiewanie się z innymi. Medytacja uważności to jedna z fundamentalnych praktyk treningu MBSR, pośród wielu różnych oferowanych w nim narzędzi treningu umysłu, uważnego życia, kreatywności i komunikacji.

Podczas medytacji przekształcamy szkodliwe nawyki naszego umysłu do ciągłego błądzenia w stresujących myślach, nieustannego oceniania i osądzania, ruminowania, pogrążania się w trudnych, negatywnych stanach, nabywając umiejętność wyzwalania się z tych stanów poprzez koncentrację na tym, co nam służy, na samoświadomości, na rzeczywistości w danej chwili, na oddechu, na przywróceniu głębszego kontaktu z ciałem i ze wszystkim co nas otacza. Medytacja wycisza i uspokaja umysł w taki sposób, by przywrócić mu jasność, klarowność i równowagę oraz harmonię z tym co jest, tu i teraz, bez względu na okoliczności. Daje możliwość zaangażowania się w życie i sytuacje, jakie nas spotykają z większą mądrością, spokojem i świadomością. Wśród korzyści z praktyki medytacji wymienia się m.in. wzrost poziomu koncentracji i kreatywności, odporności psychofizycznej i umiejętności mądrzejszego i efektywniejszego odpowiadania w stresujących sytuacjach. Obniża się także poziom stresu, depresji, bólu fizycznego, reaktywności emocjonalnej, uwalniamy się od szkodliwych, negatywnych nawyków i schematów, które nami dotychczas rządziły.

NA PROGRAM TRENINGU MBSR składają się:

 • Indywidualna konsultacja wstępna i wsparcie prowadzącego podczas trwania programu
 • 8 cotygodniowych spotkań grupowych, każde ok 2,5h. Podczas każdego spotkania uczestnicy zapoznają się z kolejnymi praktykami i narzędziami służącymi rozwojowi i pogłębieniu uważności w różnych obszarach życia. Tematy spotkań:
 1. Wprowadzenie do uważności (mindfulness) i praktyki skanowania ciała
 2. Sposoby i nawyki postrzegania siebie i świata, zapoznanie się z praktyką uważności na oddech
 3. Świadomość ciała i praktyka uważności w ruchu, ćwiczenia uważnej jogi
 4. Uważność i stres oraz praktyki i narzędzia radzenia sobie w stresujących sytuacjach
 5. Uważność na myśli i nasz stosunek do myśli, praktyka uważności na myśli, pełna medytacja w pozycji siedzącej
 6. Uważność na procesy emocjonalne oraz sposoby i praktyka radzenia sobie z trudnymi emocjami
 7. Uważna komunikacja i porozumienie, wprowadzenie i praktyka 
 8. Życie w uważności – zintegrowanie praktyki formalnej i nieformalnej w codziennym życiu – uważność na codzień – perspektywy
 • Dzień Uważności – 7 godzinna praktyka uważności, zwykle po siódmym tygodniu treningu
 • Ćwiczenia i instrukcje do praktyki własnej, wykonywanej przez uczestników pomiędzy sesjami, z pomocą otrzymanych nagrań do praktyki (medytacja siedząca, body scan i uważna joga) oraz materiałów szkoleniowych
 • Indywidulana konsultacja i dyplom po zakończenia kursu.

Główne praktyki stosowane podczas treningu to: body scan – skanowanie ciała i świadomość ciała, uważne oddychanie, medytacja uważności w pozycji siedzącej oraz w ruchu, uważne ćwiczenia jogi, a także praktyki nieformalne takie jak: świadomość przyjemnych i nieprzyjemnych doznań, rutynowych nawykowych zachowań,  powtarzających się schematów myślowych i emocji oraz ich powiązań z psychosomatyką, komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami.

Istotne jest by każdy uczestnik zadeklarował chęć i możliwość praktyki własnej pomiędzy spotkaniami, przez ok 45-60 min dziennie. Uwaga: Trening MBSR nie jest formą psychoterapii ani jej nie zastępuje – jeśli jesteś w jej trakcie, skontaktuj się ze swoim lekarzem lub terapeutą w sprawie uczestnictwa w programie.

Treningi MBSR odbywają się REGULARNIE, co 2 miesiące startuje kolejny. Najbliższy termin Kursu MBSR możesz sprawdzić w kalendarzu wydarzeń: sprawdź w WYDARZENIACH

Miejsce: Studio Jogi Drzewo Życia, ul. Tęczowa 57 we Wrocławiu. Istnieje także możliwość organizacji treningów MBSR u zamawiającego, np. w miejscu pracy, siedzibie firmy, instytucji, organizacji.

Koszt: 850 zł (ok 30h praktyki) – możliwe raty.

Prowadząca: dr Lidia Żurawowicz, wykładowca akademicki, nauczyciel mindfulness z wieloletnim doświadczeniem w praktyce medytacji.  Certyfikowana Nauczycielka MBSR w The Institute for Mindfulness-Based Approaches (Niemcy) oraz w Polskim Instytucie Mindfulness (POLIM).. Więcej o mnie…

Jeśli masz jakieś pytania czy wątpliwości, chcesz dowiedzieć się czegoś więcej, zanim podejmiesz decyzję – zapraszam Cię do osobistego kontaktu, do przyjścia na dowolne zajęcia medytacyjne a także do uczestnictwa w otwartym (darmowym) spotkaniu na temat mindfulness, które organizuję od czasu do czasu (termin najbliższego spotkania znajdziesz w kalendarium Wydarzeń), wprowadzającym do praktyki uważności.

Zgłoszenie uczestnictwa: Możesz przesłać swoje zgłoszenie na adres mailowy: kontakt@artofmindfulness.pl lub skontaktować się telefonicznie z prowadzącą, a następnie umówić się na bezpłatną (i niezobowiązującą) rozmowę wstępną, która jest niezbędnym warunkiem przystąpienia do kursu.

ZAPRASZAM SERDECZNIE !

Prześlij do nas swoje zgłoszenie aby zapisać się na trening MBSR.

  Badania naukowe potwierdzają, że uczestnictwo w 8-tygodniowym programie Redukcji stresu opartym na uważności (MBSR) może przynieść wiele korzyści, takich jak:

  • trwałe obniżenie symptomów stresu,
  • odzyskanie równowagi wewnętrznej oraz dobrego samopoczucia
  • poprawa jakości snu, zwiększona zdolność do relaksu
  • podniesienie odporności psychofizycznej
  • zmniejszenie poziomu lęku i podatności na depresję,
  • obniżenie ryzyka chorób stresopochodnych
  • redukcja chronicznego bólu,
  • większy entuzjazm, zadowolenie z życia, więcej….
  • odzyskanie poczucia sensu i zaufania do rzeczywistości
  • doświadczanie życia w jego pełni, obecność w tu i teraz
  • polepszenie koncentracji, kreatywności, pamięci
  • zapobieganie wypaleniu zawodowemu
  • rozwój umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresujących
  • zachowanie spokoju i jasności umysłu, umiejętność wyciszenia się
  • radzenie sobie z trudnymi emocjami, myślami, niepokojem
  • ogólna poprawa zdrowia, sprawności umysłowej i jakości życia
  • rozwój samoświadomości, empatii oraz postawy życzliwości wobec siebie i innych
  • poprawa relacji ze sobą i z innymi oraz świadomości w relacjach
  • lepsze radzienie sobie z poczuciem samotności i starzenia się.
  •  
  • Z BADANIAmi NAD MBSR (W JĘZYKU ANGIELSKIM) możesz zapoznać się tutaj:
  • http://www.umassmed.edu/cfm/research/
  • https://goamra.org