Lidia Żurawowicz

17264493_1349939818427983_7572062518774324062_n

Zapraszam Cię do wspólnego doświadczania potencjału uważności, która stała się moją pasją i stylem życia.

 

Dr inż. Lidia Żurawowicz
Tel. +48 604 589 732

lidia.zurawowicz@gmail.com

 

 

Witam serdecznie na mojej stronie!

Nazywam się Lidia Żurawowicz, jestem wykładowczynią akademicką, trenerką i Coacherką UważnościMindfulness & Zen Coaching.  Od wielu lat medytuję, praktykuję mindfulness, zgłębiam ścieżki rozwoju osobistego, duchowego, metody samopoznania, pracy terapeutycznej oraz techniki pracy z umysłem, rozwijania empatii i bardziej świadomego życia. 

Jestem Certyfikowaną Nauczycielką Programu Redukcji Stresu Opartej na Uważności – MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction). Certyfikat wydany przez The Institute for Mindfulness-Based Approaches (IMA Niemcy) oraz Polski Instytut Mindfulness (POLIM). IMA jest jednym z wiodących ośrodków szkoleniowych, uprawniających do prowadzenia 8-tygodniowych treningów MBSR na terenie Europy i Stanów Zjednoczonych, zapewniających najwyższe standardy nauczania (listę certyfikowanych nauczycieli MBSR możesz znaleźć na stronie Polskiego Instytutu Mindfulness POLIM: http://www.polski-instytut-mindfulness.pl/nauczyciele/certyfikowani a także na stronie Instytutu IMA – https://www.institute-for-mindfulness.org/mbsr/Find-an-MBSR-teacher-near-you).

Od 2015 roku prowadzę regularnie cotygodniowe Medytacje Uważności we Wrocławiu, warsztaty Mindfulness i programy Redukcji Stresu opartej na Uważności/ MBSR, Treningi Uważności i Współczucia Mindfulness&Compassion, Drogę Artysty – program twórczego rozwoju a także Roczny Program Twórczego i Świadomego Życia. Wszystkie warsztaty, w dostosowanej formie prowadzę zarówno dla FIRM, INSTYTUCJI, OŚRODKÓW ZDROWIA i ROZWOJU, SZKÓŁ, FUNDACJI jak i dla osób indywidualnych.

Jestem także współzałożycielką Wrocławskiej Sanghi Cud Uważności – wspólnoty praktykujących mindfulness zen w tradycji Thich Nhat Hanha / Plum Village. Sangha rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 2019 r, jej celem jest wzajemne wspieranie się w regularnej praktyce oraz rozwój i pielęgnowanie świadomego życia i podejmowania działań prospołecznych, proekologicznych i edukacyjnych, ukierunkowanych na rzecz ochrony  naturalnego środowiska, zrównoważonego rozwoju, życia, zdrowia i dobrostanu nas wszystkich.

Moim najnowszym projektem jest Roczny Program Twórczego i Świadomego Życia, który łączy w sobie rozwój osobisty z życiem pełnym znaczenia we wspólnocie czy danej społeczności, którego docelowym efektem ma być wspólny projekt prospołeczny i proekologiczny stworzony przez uczestników Programu. Interesują mnie sprawy środowiska, w którym żyjemy, świadomy styl życia, służący dobru nas wszystkich i los całej Planety. Nie pozostaję obojętna na sprawy społeczne, niesprawiedliwość społeczną, wykluczenia etc, jestem całym sercem za inkluzywnością, która dotyczy wszystkich istot. Żywo interesuję się Głęboką Ekologią, Ekopsychologią i Głęboką Adaptacją. Wspieram i uczestniczę w akcjach prospołecznych i proekologicznych, a także w działaniach związanych z regeneracją i empatycznym wsparciem dla osób doświadczajacych trudności w obliczu tego, w jakim stanie znajduje się Ziemia, jednostki i całe społeczeństwa.

 

Firmy i instytucje, z którymi współpracowałam to m.in: 

Trans.eu Group S.A., 3M Service Center EMEA sp.z o.o., Nokia, BNY Mellon, Vorwerk Polska sp.z.o.o., Dolby Poland, Funky Business Consulting sp.z.o.o, Atos GDC Polska Sp. z o.o. Sp. k, CityFit Wrocław Wroclavia, Care Solutions sp.cyw., Centrum Medyczne Ginemedica we Wrocławiu, Europejski Fundusz Leasingowy, Fundacja Centaurus, Politechnika Wrocławska i Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Zespół Szkół Społecznych w Kłodzku, Wroclaw International School Fundacji Edukacji Międzynarodowej (ATUT), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu, Szkoła Podstawowa nr 5 w Dzierżoniowie, Studio Jogi Drzewo Życia, Akademia Rozwoju Dalejmama, KsięgarnioKawiarnia Nalanda, Wrocławski Klub Formaty, Polish Arts Festival w Limerick (Irlandia), Centrum Szkoleń Interdyscyplinarnych Mahakam, Zen Coaching Network in Poland (The Global Centre for Zen Coaching), Angsbacka Kursgard Sweden, Mindfulness Association Poland. Współpracujemy także z Warszawską Sanghą Uśmiech Buddy oraz Poznańską Sanghą Dotyk Ziemi, wspólnie przyczyniając się do rozwijania świadomości, dbania o naszą planetę, o nasze otoczenie i środowisko, biorąc udział i organizując akcje o charakterze prospołecznym. 

Organizuję też weekendowe, wyjazdowe warsztaty mindfulness (odosobnienia medytacyjne/mindfulness), połączone z zajęciami uważnej jogi, sesjami relaksacji, koncertami mis i gongów, sesjami Zen Coachingu i regeneracyjnym odpoczynkiem w naturze. Przeznaczone są one zarówno dla zorganizowanych grup zamkniętych, jak i dla grup otwartych.

Zainteresowanych współpracą, zachęcam do bezpośredniego kontaktu – jestem otwarta na różne formy współpracy i dostosowuję programy zajęć do oczekiwań i potrzeb klienta. Sesje coachingowe, treningi Mindfulness, praktykę medytacji etc, prowadzię zarówno w języku polskim jak i angielskim, dla grup jak i indywidualnie. Razem możemy stworzyć czy dobrać taki program, dzięki któremu poprawi się Twoje zdrowie, samopoczucie i relacje, rozwijać będziemy nasz potencjał, umiejętności i kompetencje, w zgodzie z wartościami, które są dla nas najważniejsze.

Regularnie praktykuję mindfulness, uczestniczę w odosobnieniach i szkoleniach medytacyjnych. Ostatnie odosobnienie w jakim brałam udział to Plum Village International Business Retreat 2019 we Francji, podczas którego mogłam pogłębić swoje doświadczenie i zdobyć jeszcze więcej wiedzy na temat wprowadzania praktyki uważności do środowiska biznesowego, z którym aktywnie współpracuję. Wzbogaciłam także swoje kompetencje w obszarze Zen Coachingu, pod okiem jego twórcy – Kare Landfalda, pogłębiając umiejętności pracy indywidualnej z klientem, polegającej na empatycznym, pełnym szacunku i zrozumienia towarzyszeniu osobom pragnącym zmiany, odkrywania pełni swojego potencjału, dotarcia do własnych wewnętrznych zasobów zdrowia, kreatywności i mądrości, pragnących odzyskać swoje życie i przeżywać je w pełni. W Zen Coachingu pozostajemy w pełnej zaufania i życzliwości relacji, opierając się na technikach medytacyjnych (zen, mindfulness), porozumienia bez przemocy (NVC) oraz aktywnego, głębokiego dociekania i uważnego słuchania.  Wspólnie z firmą Funky Business Consulting sp.z.o.o, wzbogacamy Zen Coaching i Mindfulness Coaching doradztwem w zakresie zarządzania projektami i innowacjami, rozwijania potencjału kreatywności oraz budowania zdrowych, empatycznych relacji w zespołach i grupach. Oferujemy także warsztaty i doradztwo w zakresie Mindful Leadearship, Mindful Work i Mindful Innovation&Creativity. Kolejnym istotnym obszarem jakim się zajmuję to warsztaty Mindfulness&Compassion:Uważność i empatia dla siebie i w relacjach. Wszystkie te obszary są ze sobą powiązane, jeden wynika z drugiego, a każdy z nich pozwala na pogłębianie doświadczenia i zrozumienia, prowadząc do harmonijnej integralności w życiu codziennym.

Zawodowo, po uzyskaniu w 2005 r. stopnia doktora w dziedzinie nauk o zarządzaniu, przez kilkanaście lat zajmowałam się działalnością naukowo-badawczą na Politechnice Wrocławskiej. Prowadziłam też przez wiele lat zajęcia na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Przebywanie w artystycznym, niezwykle twórczym klimacie pogłębiało moje zainteresowanie sztuką, kreacją, swobodną, artystyczną ekspresją. Od 2018 r. prowadzę regularnie warsztaty pt Droga ArtystyOdkrywanie i rozwijanie własnego twórczego potencjału i kreatywności wg programu Julii Cameron.

Moją główną specjalizacją naukową jest zarządzanie wiedzą,  własnością intelektualną, informacją patentową i procesami innowacyjnymi w organizacji, a także etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu. Z czasem coraz bardziej zaczęłam zgłębiać tzw. błękitne oceany i obszary związane z działalnością turkusowych organizacji oraz nowym paradygmatem w dziedzinie zarządzania, opartym na nowatorskim modelu organizacji inspirowanym kolejnym etapem rozwoju ludzkiej świadomości i teorii integralnej Kena Wilbera. Badania nad nowym modelem organizacji prowadzi i rozwija Frederic Laloux („Pracować inaczej„/Reinventing Organizations/Teal Organizations). Dużo uwagi poświęcam badaniu jak nowy model TEAL obejmuje i transofrmuje coraz więcej organizacji na świecie. Studiowałam i pracowałam zarówno na uniwersytetach w kraju, jak i za granicą, prowadząc wykłady i warsztaty w języku polskim, niemieckim i angielskim, prowadząc badania naukowe, uczestnicząc w projektach unijnych oraz międzynarodowych konferencjach. Od wielu lat wszystkie swoje zainteresowania kieruję ku świadomemu, uważnemu, pełnemu empatii i twórczej kreacji życiu. Te aspekty właśnie nadają mojemu życiu SENS i są jego największą wartością, dzięki której kocham i doceniam każdą chwilę, każdą relację i każde spotkanie… Moja obecna działalność koncentruje się przede wszystkim na rozwijaniu i propagowaniu Sztuki Uważności we wszystkich obszarach życia, stąd nazwa ART OF MINDFULNESS – jako połączenie sztuki, kreacji, innowacji, ekspresji, świadomego życia, społecznego zaangażowania, empatii, treningu umysłu, medytacji i praktyki mindfulness, arteterapii, filozofii zen oraz coachingu uważności…

Praktyka 

Praktykując od końca lat 80-tych medytację buddyjską (głównie w tradycji buddyzmu tybetańskiego), poszukiwałam praktyk o uniwersalnym charakterze, niezależnych od jakiejkolwiek doktryny czy religii. Moim pierwszym nauczycielem medytacji był Lama Ole Nydhal oraz tybetańscy lamowie buddyjskiej linii Karma Kagyu, a potem także inni buddyjscy nauczyciele, m.in: Tenizin Wangyal Rinpoche, JŚ XII Gyalwang Drukpa, LP John Paramai (Tajlandia). Przez wiele lat czerpałam także z mądrości nauczycieli takich jak Thich Nhat Hanh, Jiddu Krishnamurti, Pema Chodron, Tara Brach, Brene Brown, Jack Kornfield, studiując ich nauki i medytując według ich wskazań. 

W 2010 roku zaczęłam praktykować medytacje uważności, będące zarówno filarem buddyjskich medytacji wglądu (vipassana), jak i coraz bardziej popularnych na Zachodzie, świeckich treningów mindfulness, które mają ogromne zaplecze badań naukowych, potwierdzających ich skuteczność w różnych obszarach życia – od medycyny, psychoterapii, edukacji, po biznes i sport. Moimi nauczycielami mindfulness (uważności) są: dr Nils Altner i Sagra J. Hannich (Niemcy), Frits Koster i Jetty Heynekamp (Holandia), Alvina Cassidy (Irlandia), Małgorzata Jakubczak, Jolanta Tadeusiak i Krzysztof Papis (Polska), a także nauczyciele z tradycji Thich Nhat Hanha (Murray Corke, Lesley Collington).

W 2011 roku ukończyłam 8-tygodniowy trening MBSR, który był dla mnie niezwykle transformującym, a jednocześnie ugruntowującym doświadczeniem. Codzienna, regularna praktyka mindfulness stała się dla mnie stylem i sposobem świadomego, szczęśliwego życia, dając mi poczucie stabilności, spokoju, głębokiego kontaktu z samą sobą i z innymi. Jest źródłem nieocenionych darów w moim życiu oraz zmian o jakich marzyłam. Jest moją DOJRZEWALNIĄ i niekończącą się, fascynującą PRZYGODĄ Z ŻYCIEM, dającą poczucie pełni i kompletności, bez względu na okoliczności. Potencjał jaki odkryłam w życiu pełnym uważności spowodował, że zapragnęłam dzielić się tą pasją z innymi.

Ukończyłam trening Zen Coachingu, szkoląc się pod okiem jego twórcy, Kare Landfalda, będącego także uczniem Thich Nhat Hanha, znanego buddyjskiego mnicha i nauczyciela mindfulness. Zen Coaching przyciągnął mnie ze względu na unikalne połączenie medytacji mindfulness, technik głębokiego dociekania, life coachingu oraz Porozumienia Bez Przemocy. 

W 2019 roku zainaugurowałam działalność Sanghi Cud Uważności, której spotkania odbywają się raz w tygodniu i mają charakter medytacyjny, niekomercyjny i co najważniejsze – zaangażowany społecznie. 

tk67ji9g398-peter-hershey

Zainteresowania

Poza praktyką mindfulness, interesują mnie także inne filozofie, ścieżki duchowe, komplementarne metody terapeutyczne i praktyki rozwoju osobistego.

Bliskie są mi praktyki wywodzące się z tradycji Advaity Vedanty (Nonduality) – od kilku lat uczestniczę (często także jako tłumacz) w satsangach i odosobnieniach w tej tradycji, podczas których odbywa się głębokie dociekanie i badanie natury rzeczywistości i świadomości. Zgłębiam filozofię Wschodu, praktyki medytacyjne różnych tradycji, m.in. zen, metta (loving kindness) oraz jogę. Biorę udział w medytacjach sufickich, praktykuję taniec wirujących derwiszy, który także jest niezwykle intensywną i głęboką praktyką medytacyjną. Interesuję się formami sztuki wykorzystywanymi w terapii – muzyką, tańcem (praktykuję taniec 5 Rytmów), a także malarstwem intuicyjnym (VedicArt).  Jestem certyfikowaną masażystką dźwiękiem – wykonuję indywidualne masaże terapeutycznymi misami dźwiękowymi Petera Hessa. Prowadzę także regularne sesje i koncerty medytacyjno-relaksacyjne z wykorzystaniem dźwięku i wibracji terapeutycznych mis himalajskich, gongów i innych instrumentów. Ukończyłam również kurs relaksacyjno-terapeutycznego biomasażu PELOHA. Fascynuje mnie także podejście wypracowane przez Julię Cameron i opisane w jej książce „Droga Artysty. Jak wyzwolić w sobie twórcę” – praktykuję je na codzień a także dzielę się nim podczas organizowanych przez nas spotkań grupy „Droga Artysty – Wrocławskie Twórcze Grono”, do której może dołączyć każdy uczestnik tego 12-tygodniowego programu, chcący odkryć i wyzwolić w sobie twórczy potencjał życiowy i pasję, bez względu na obszar działalności i zainteresowań.

W sesjach indywidualnych z klientami, a także w pracy grupowej często korzystam z różnorodnych narzędzi terapeutycznych i coachingowych. Wykorzystuję mocne pytania, dociekanie, a także pracę z takimi kreatywnymi narzędziami do szkoleń i rozwoju jakim jest narzędzie Points of You (Certyfikat ukończenia szkolenia Train the Trainer POINTS OF YOU, uznawanego przez International Coach Federation).

 

Odosobnienia

Brałam udział w wielu warsztatach i retreatach medytacyjnych różnych ścieżek duchowych. Uczestniczyłam w praktyce świadomego umierania Phowa i innych retreatach tradycji buddyjskiej Karma Kagyu z Lamą Ole Nydhalem oraz Karmapą Trinlejem Taje Dordże, retreatach w tradycji dzogczen szkoły Bon Garuda z Tenzinem Wangyalem Rinpocze, medytacjach pokojowych – Auschwitz-Birkenau Bearing Witness Retreat z Roshim Bernie Glassmane’em, medytacjach sufickich podczas miesiący Ramadan z Sheikhą Farihą al-Jerrahi sufickiego zakonu Nur Ashki Jerrahi Sufi Order, silent retreatach (odosobnienia w ciszy) oraz satsangach w duchu advaity vedanty z Moojim oraz Karen Richards, warsztatach medytacji (także jako tłumacz) z LP John Paramai z Tajlandii oraz w kikudniowym odosobnieniu w ciszy z intensywną praktyką mindfulness z Fritsem Kosterem i Jetty Heynekamp. Jednym z niezwykle poruszających doświadczeń są dla mnie niezmiennie odosobnienia Mindfulness w tradycji Thich Nhat Hanha. Poznałam tam nauczyciela tej tradycji, który stał się dla mnie wzorem i mentorem oraz doskonałym odzwierciedleniem nauk, które głosi – Murray’a Corke (emerytowanego profesora Cambridge University i doświadczonego nauczyciela Mindfulness w tradycji Thich Nhat Hanha), a także współpracującą z nim nauczycielkę Lesley Collington (Wielka Brytania). Na pierwszym odosobnieniu przyjęłam Pięć Treningów Uważności, zobowiązując się wewnętrznie do pielęgnowania ścieżki właściwego zrozumienia i prawdziwej miłości, prowadzącej do uzdrowienia, transformacji i szczęścia nas samych oraz całego świata. Treningi Uważności mają na celu pogłębienie własnej praktyki, nierozerwalnie związanej z poszanowaniem  życia i zdrowia wszystkich czujących istot, pielęgnowaniem postawy otwartości i nie oceniania oraz nie dyskryminowania, głębokiego zrozumienia i współczucia, a także z kultywowaniem mowy pełnej miłości i głębokiego słuchania. Przypominają, że praktyka medytacyjna służyć ma przede wszystkim dobru nas wszystkich, trosce i dbaniu o siebie nawzajem oraz tworzeniu przestrzeni pokoju i porozumienia w sobie i na świecie. Nie jest ona oderwana od życia, lecz ściśle z nim związana – przynosząc głęboką wewnętrzną transformację, prowadzić ma do głębszego zrozumienia, współodczuwania, miłości i mądrości w działaniu, w stosunku do siebie samych jak i w naszych relacjach z innymi. Tę ścieżkę właśnie kontynuuję…rozwijam się na niej i obdarowuję jej darami także innych…Wzięłam także udział w Odosobnieniu w tradycji Thich Nhat Hanha – International Business Retreat 2019, w Plum Village we Francji, by jeszcze lepiej zrozumieć i skuteczniej dzielić się nauką i praktykami uważności w obszarze biznesu, a także by dołączyć do międzynarodowej sieci organizacji, które kierują się wartościami świadomego, uważnego życia dla dobra wszystkich istot i całej planety oraz pielęgnowania wewnętrznego źródła szczęścia i mądrości w życiu osobistym i zawodowym. Praktyka w tej tradycji doprowadziła mnie do decyzji o utworzeniu we Wrocławiu wspólnoty praktykujących uważność – Sanghi Cud Uważności, która spotyka się regularnie na cotygodniowych spotkaniach medytacyjnych.

 

mqz-tzeg8l8-razvan-narcis-ticu

 

Prywatnie

Od 20 lat jestem żoną wspaniałego Mężczyzny, Andrzeja, który z oddaniem i miłością towarzyszy mi w naszej wspólnej podróży przez życie. Jesteśmy rodzicami dwójki dzieci: Konrada i Gabrysi – naszych najważniejszych i najukochańszych mistrzów życia, dających nam nieustanne okazje do weryfikowania postępów na ścieżce i rozwijania takich jakości umysłu i serca, które pozwalają na głębokie, pełne miłości i harmonii relacje.

Dzielenie się doświadczeniem oraz wspólne praktykowanie sztuki świadomego życia i mindfulness – we wszystkich jego obszarach – jest moją pasją i największą radością. Moim pragnieniem jest, by każdy mógł doświadczyć tej praktyki i jej owoców w swoim własnym życiu, na swój własny, niepowtarzalny sposób.

 
 
Zapraszam Cię do wspólnej podróży i fascynującej przygody jaką jest sztuka świadomego życia oparta na uważności i empatii oraz do zapoznania się z kursami, praktyką i sesjami, które prowadzę.

Opinie uczestników:

Witam, spotkanie z uważnością rozpoczęłam na początku 2018 roku. Trening MBSR przeprowadzony przez Lidię pozwolił mi, doświadczać chwil bez osądzania i oceniania, mogłam wykonywać codzienne czynności i po prostu w nich być, cieszyć się nimi. Bo przecież do tej pory byłam nastawiona jedynie na działanie, goniłam i wykonywałam zadanie za zadaniem, działałam niczym mechanizm w zegarku. Dzięki uważności mogłam i mogę nadal skupiać się na danej czynności, doświadczać jej i odczuwać z niej radość. Wciąż jestem bardzo zajęta, jednak coś się zmieniło – zamiast wykonywać czynności, to ich uważnie doświadczam. To różnica w dwóch słowach – wykonywanie i doświadczanie, jednak… doświadczanie dało mi zupełnie nową perspektywę i jakość życia. Trening MBSR oraz kolejny pogłębiający „Mindfulness & Compassion” to w zasadzie powrót do siebie. Współczesna cywilizacja, proces wychowania, osądy innych, a wreszcie ukształtowana w tym procesie KONTROLA siebie w każdym momencie życia doprowadziły mnie do punktu, w którym straciłam kontakt z samą sobą, ze swoim wnętrzem. Poprzez oddech, uważność na ciało i każdą chwilę powoli wracam do siebie. Chciałabym jeszcze dodać, że podziwiam ogromne zaangażowanie Lidii w jej działalność – perfekcyjna organizacja spotkań, materiały edukacyjne, nagrania audio, przepiękna atmosfera podczas spotkań, dbałość o szczegóły, osobiste prowadzenie i konsultacje – cieszę się, że wybrałam się na kurs oraz osobiste prowadzenie właśnie do Lidii.

Monika Stawicka, www.5prawnatury.pl

 


Lidia to niesamowita oaza spokoju. Tworzy niesamowitą aurę wokół, która udziela się innym. 🙂
Nie sądziłam, że wyniosiosę aż tak wiele z tego kursu. Nie da się tego opisać słowami. Polecam spróbować każdemu, nieważne kim jest, czym się zajmuje. To prawdziwy wgląd w siebie, z szacunkiem i miłością. 🙂
Dziękuję Lidio

Aleksandra Langiewicz

 

 


Lidia z wielkim otwartym sercem pomaga zrozumieć w jaki sposób uważność zmienia jakość naszego życia i nas samych.
Spotkania z nią to uczta dla duszy, oaza spokoju.
Rozmowy czasem na bardzo trudne tematy, pełne oczyszczających łez były zagłębieniem w siebie, swoje emocje, z utuleniem ich wszystkim, pozwoleniem im być tu i teraz.
Polecam serdecznie kurs Mindfulness nie tylko tym, którzy chcą zredukować stres w swoim życiu, ale rownież
osobom, które chcą rozpocząć nową drogę z uważnością ❤

Joanna Skrzypczak

 

 

 


Spotkania z Lidią to podróże do świata duchowego, w głąb siebie, czas na spotkanie z jaźnią, na przypomnienie sobie kim naprawdę Jesteś. Anioł o wielkim sercu i serdecznie otulających skrzydłach.  

Teresa Łabaziewicz

 

 

 


Polecam bardzo spotkania z Lidią . Lidia otula spokojem i ciepłem bijącym z jej serca.

Natalia Miszczyszyn, Psycholog, Vedic Art Natalia Miszczyszyn, namalujzserca.pl

 

 


Profesjonalne prowadzenie kursu mindfulness, umożliwiające otworzenie serca i umysłu na uważność w każdym momencie. Świetne przewodnictwo i wsparcie. Polecam najmocniej!

Joanna Matusiak, Harmony. Akcesoria do jogi, medytacji i relaksu.

 

 


Kiedy po okresie zmagań, presji, pośpiechu, napięcia zanurzasz się w chuście i pozwalasz uzdrawiać się i koić dźwiękom mis, gongów, dzwoneczków….oddajesz się całkowicie wibracjom…tak zawieszony, otulony, czujesz się tak bezpiecznie i dobrze jak w kokonie, kosmosie, łonie matki…. wszystko jakby sie zatrzymuje…czas tylko dla siebie….nie tylko na słuchanie i ale i słyszenie siebie. Dziekuję za niesamowite przeżycie Lidia Zurawowicz

Daro Biecki, po koncercie relaksacyjnym 🙂

 


Zaczęłam swoją przygodę z mindfullness pod koniec 2018 roku, będąc w niezłej rozsypce – przyszłam odnaleźć spokój. Udało mi się nie tylko odnaleźć spokoj i równowagę ale tez zacząć zauważać wiele innych rzeczy, których nie dostrzegałam wcześniej. Dzisiaj jestem dużo bardziej mocniejsza i odporniejsza, dzięki Lidii i treningowi w który ona włożyła całe serce jestem w stanie zatrzymać się, dać sobie wsparcie, a przede wszystkim zadbać o siebie. Nie byłabym dzisiaj na tym poziomie swojego umysłu gdybym nie zaczęłam tej drogi – to była wspaniała decyzja a moja droga się dopiero zaczyna 🙂 Dziękuje Lidia za twoja prace i to co dajesz, jesteś wspaniała!

Olga M.

 


Opinia po zakończeniu kursu MBSR:
1. Największym wyzwaniem było: nauka 40 minutowych medytacji siedzących.
2. Za najważniejsze uważam: doświadczenie, że można kontrolować emocje/stres/myślenie nawykowe itd. w stopniu znacznie więszym niż mi się wydawało.
3. Zauważyłem zmiany: więcej spokoju, życzliwsze nastawienie do siebie, w coraz większym stopniu odpuszczanie rzeczy mało istotnych, ale pochłaniających dużo energii i myśli.
4. Zamierzam kontynuować: codziennie praktyki uważości, codzienne medytacje 40 minutowe, za jakiś czas być może udział w zajęciach grupowych.
5. Udział w kontynuacji: warsztaty, dni uważności.
6. Sposób prowadzenia zajęć: oceniam ogólnie bardzo pozytywnie.
7. Opinia o kursie: skuteczność kursu pozytywnie przerosła moje oczekiwania, w zaledwie 8 tygodni, przy zastosowaniu względnie łatwych praktyk, zauważyłem u siebie duże zmiany i to właśnie w tych obszarach, gdzie były mi one najbardziej potrzebne. Bardzo duża w tym zasługa Prowadzącej Lidii, która krok po kroku, w odpowiednim tempie wprowadzała kolejne elementy, wszystko dokładnie i jasno tłumacząc.
8. Dlaczego rozwijanie uważności jest dla mnie ważne: pomaga mi osiągnąć zamierzony cel w pracy nad sobą i jest w tym bardzo skuteczne.
9. Co zabieram z kursu: pozytywne nastawienie, przeświadczenie, że można skutecznie pracować nad swoim umysłem i to w sposób względnie łatwy, silne postanowienie dalszej praktyki, dużo większą wiarę w możliwości umysłu w zakresie panowania nad stresem/emocjami/myślami, ogólnie bardziej pozytywne nastwienia do ludzi i świata. 
 
Pozdrawiam,
Paweł

 

Droga Pani Lidio.                                                   

Na początku z całego serca dziękuję Pani za to, że mogłam wziąć udział w tak niezwykłym kursie. Jego przesłanie zamieszkało we mnie.                                                   Najwiekszym wyzwaniem podczas kursu było dla mnie skupić i wyłączyć się na czas trwania kursu.  Za najważniejsze dla mnie zagadnienie uważam „być tu i teraz”.  Zmiany, które zauważyłam w moim życiu to zatrzymanie się na” żywej chwili”, rozpoznawanie i nie tłumienie emocji.                                                                  Praktykę ważności chcę włączyć na stałe do mojego życia, aby stała się jej częścią. Jestem zainteresowana pogłębieniem programu. Kurs był dla mnie czymś nowym. Nigdy nie brałam udziału w podobnych spotkaniach. Pani Lidia dodaje tym spotkaniom wyjątkowej atmosfery. Zostawia każdemu wolność wyboru stopnia otwarcia się a przekonania religijne są każdego indywidualną sprawą i nie są poruszane. Rozwijanie uważności jest i będzie dla mnie ważne. Dzięki niej mogę zatrzymać się, nie myśleć za dużo i mieć świadomość tego co się dzieje.  Dzięki kursowi uświadomiłam sobie także, że dążyłam do perfekcjonizmu, nie dając sobie prawa do pomyłek i potknięć. Wstydziłam się tego i siebie. Dziękuję.

Joanna.