Lidia Żurawowicz

17264493_1349939818427983_7572062518774324062_n

Zapraszam Cię do wspólnego doświadczania potencjału uważności, która stała się moją pasją i stylem życia.

Dr inż. Lidia Żurawowicz
Tel. +48 604 589 732
kontakt@artofmindfulness.pl

Witam Cię serdecznie na mojej stronie!

Nazywam się Lidia Żurawowicz, jestem wykładowcą akademickim i nauczycielem Mindfulness. Mam wieloletnie doświadczenie w praktyce medytacji i od lat zgłębiam różne ścieżki rozwoju i samopoznania oraz pracy z umysłem.

Od 2015 roku prowadzę regularnie cotygodniowe Medytacje Uważności we Wrocławiu. Jestem Certyfikowaną Nauczycielką Programu Redukcji Stresu Opartej na Uważności – MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction). Jednostką certyfikującą jest The Institute for Mindfulness-Based Approaches (IMA Niemcy) – jednen z wiodących ośrodków szkoleniowych, uprawniających do prowadzenia 8-tygodniowych treningów MBSR na terenie Europy i Stanów Zjednoczonych, zapewniających najwyższe standardy nauczania (listę certyfikowanych nauczycieli MBSR w Polsce możesz znaleźć na stronie Polskiego Instytutu Mindfulness POLIM: http://www.polski-instytut-mindfulness.pl/nauczyciele/certyfikowani).

Jestem absolwentką Politechniki Wrocławskiej. W 2005 r. uzyskałam stopień doktora w dziedzinie nauk o zarządzaniu.  Przez kilkanaście lat zajmowałam się działalnością naukowo-badawczą na Politechnice Wrocławskiej, wykładając także na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

Moją główną specjalizacją zawodową jest zarządzanie wiedzą, ochrona własności intelektualnej, informacja patentowa i zarządzanie procesami innowacyjnymi, a także etyka biznesu. Studiowałam i pracowalam zarówno na uniwersytetach w kraju, jak i za granicą, prowadząc wykłady i warsztaty w języku polskim, niemieckim i angielskim, prowadząc badania naukowe, uczestnicząc w projektach unijnych oraz międzynarodowych konferencjach.

Praktyka 

Praktykując od końca lat 80-tych medytację buddyjską (głównie w tradycji buddyzmu tybetańskiego), poszukiwałam praktyk o uniwersalnym charakterze, niezależnych od jakiejkolwiek doktryny czy religii. Moim pierwszym nauczycielem medytacji był Lama Ole Nydhal oraz tybetańscy lamowie buddyjskiej linii Karma Kagyu, a potem także inni buddyjscy nauczyciele, m.in: Tenizin Wangyal Rinpoche, JŚ XII Gyalwang Drukpa, LP John Paramai (Tajlandia). Przez wiele lat czerpałam także z mądrości nauczycieli takich jak Thich Nhat Hanh, Jiddu Krishnamurti, Pema Chodron, studiując ich nauki i medytując według ich wskazań. 

W 2010 roku zaczęłam praktykować medytacje uważności, będące zarówno filarem buddyjskich medytacji wglądu (vipassana), jak i coraz bardziej popularnych na Zachodzie, świeckich treningów mindfulness, które mają ogromne zaplecze badań naukowych, potwierdzających ich skuteczność w różnych obszarach życia – od medycyny, psychoterapii, edukacji, po biznes i sport. Moimi nauczycielami mindfulness (uważności) są: dr Nils Altner i Sagra J. Hannich (Niemcy), Frits Koster i Jetty Heynekamp (Holandia), Alvina Cassidy (Irlandia), Małgorzata Jakubczak, Jolanta Tadeusiak i Krzysztof Papis (Polska), a także nauczyciele z tradycji Thich Nhat Hanha (Murray Corke, Lesley Collington).

W 2011 roku ukończyłam 8-tygodniowy trening MBSR, który był dla mnie niezwykle transformującym, a jednocześnie ugruntowującym doświadczeniem. Codzienna, regularna praktyka mindfulness stała się dla mnie stylem i sposobem świadomego, szczęśliwego życia, dając mi poczucie stabilności, spokoju, głębokiego kontaktu z samą sobą i z innymi. Jest źródłem nieocenionych darów w moim życiu oraz zmian o jakich marzyłam. Jest moją DOJRZEWALNIĄ i niekończącą się, fascynującą PRZYGODĄ Z ŻYCIEM, dającą poczucie pełni i kompletności, bez względu na okoliczności. Potencjał jaki odkryłam w życiu pełnym uważności spowodował, że zapragnęłam dzielić się tą pasją z innymi.

tk67ji9g398-peter-hershey

Zainteresowania

Poza praktyką mindfulness, interesują mnie także inne filozofie, ścieżki duchowe, komplementarne metody terapeutyczne i praktyki rozwoju osobistego.

Bliskie są mi praktyki wywodzące się z tradycji Advaity Vedanty (Nonduality) – od kilku lat uczestniczę (często także jako tłumacz) w satsangach i odosobnieniach w tej tradycji, podczas których odbywa się głębokie dociekanie i badanie natury rzeczywistości i świadomości. Zgłębiam filozofię Wschodu, praktyki medytacyjne różnych tradycji, m.in. zen, metta (loving kindness) oraz jogę. Biorę udział w medytacjach sufickich, praktykuję taniec wirujących derwiszy, który także jest niezwykle intensywną i głęboką praktyką medytacyjną. Interesuję się formami sztuki wykorzystywanymi w terapii – muzyką, tańcem (praktykuję taniec 5 Rytmów), a także malarstwem intuicyjnym (VedicArt).  Jestem certyfikowaną masażystką dźwiękiem – wykonuję indywidualne masaże terapeutycznymi misami dźwiękowymi Petera Hessa. Prowadzę także regularne sesje i koncerty medytacyjno-relaksacyjne z wykorzystaniem dźwięku i wibracji terapeutycznych mis himalajskich, gongów i innych instrumentów. Ukończyłam również kurs relaksacyjno-terapeutycznego biomasażu PELOHA.

Odosobnienia

Brałam udział w wielu warsztatach i retreatach medytacyjnych różnych ścieżek duchowych. Uczestniczyłam w praktyce świadomego umierania Phowa i innych retreatach tradycji buddyjskiej Karma Kagyu z Lamą Ole Nydhalem oraz Karmapą Trinlejem Taje Dordże, retreatach w tradycji dzogczen szkoły Bon Garuda z Tenzinem Wangyalem Rinpocze, medytacjach pokojowych – Auschwitz-Birkenau Bearing Witness Retreat z Roshim Bernie Glassmane’em, medytacjach sufickich podczas miesiący Ramadan z Sheikhą Farihą al-Jerrahi sufickiego zakonu Nur Ashki Jerrahi Sufi Order, silent retreatach (odosobnienia w ciszy) oraz satsangach w duchu advaity vedanty z Moojim oraz Karen Richards, warsztatach medytacji (także jako tłumacz) z LP John Paramai z Tajlandii oraz w kikudniowym odosobnieniu w ciszy z intensywną praktyką mindfulness z Fritsem Kosterem i Jetty Heynekamp. Jednym z niezwykle poruszających doświadczeń był także dla mnie niedawny, jesienny retreat Mindfulness w tradycji Thich Nhat Hanha, z nauczycielami Murray’em Corke i Lesley Collington, na którym przyjęłam Pięć Treningów Uważności, zobowiązując się wewnętrznie do pielęgnowania ścieżki właściwego zrozumienia i prawdziwej miłości, prowadzącej do uzdrowienia, transformacji i szczęścia nas samych oraz całego świata. Treningi Uważności mają na celu pogłębienie własnej praktyki, nierozerwalnie związanej z poszanowaniem  życia i zdrowia wszystkich czujących istot, pielęgnowaniem postawy otwartości i nie oceniania oraz nie dyskryminowania, głębokiego zrozumienia i współczucia, a także z kultywowaniem mowy pełnej miłości i głębokiego słuchania. Przypominają, że praktyka medytacyjna służyć ma przede wszystkim dobru nas wszystkich, trosce i dbaniu o siebie nawzajem oraz tworzeniu przestrzeni pokoju i porozumienia w sobie i na świecie. Nie jest ona oderwana od życia, lecz ściśle z nim związana – przynosząc głęboką wewnętrzną transformację, prowadzić ma do głębszego zrozumienia, współodczuwania, miłości i mądrości w działaniu, w stosunku do siebie samych jak i w naszych relacjach z innymi.

mqz-tzeg8l8-razvan-narcis-ticu

Prywatnie

Od prawie 20 lat jestem żoną wspaniałego Mężczyzny, Andrzeja, który z oddaniem i miłością towarzyszy mi w naszej wspólnej podróży przez życie. Jesteśmy rodzicami dwójki dzieci: Konrada i Gabrysi – naszych najważniejszych i najukochańszych mistrzów życia, dających nam nieustanne okazje do weryfikowania postępów na ścieżce.

Dzielenie się doświadczeniem oraz wspólne praktykowanie sztuki świadomego życia i mindfulness – we wszystkich jego obszarach – jest moją pasją i największą radością. Moim pragnieniem jest, by każdy mógł doświadczyć tej praktyki i jej owoców w swoim własnym życiu, na swój własny, niepowtarzalny sposób.

Zapraszam Cię do wspólnej podróży i fascynującej przygody jaką jest sztuka świadomego życia oparta na uważności i empatii oraz do zapoznania się z kursami, praktyką i sesjami, które prowadzę.