Lidia Żurawowicz

17264493_1349939818427983_7572062518774324062_n

Zapraszam Cię do wspólnego doświadczania potencjału uważności, która stała się moją pasją i stylem życia.

Dr inż. Lidia Żurawowicz
Tel. +48 604 589 732
kontakt@artofmindfulness.pl

Witam serdecznie na mojej stronie!

Nazywam się Lidia Żurawowicz, jestem wykładowcą akademickim i nauczycielem Mindfulness. Mam wieloletnie doświadczenie w praktyce uważności i medytacji. Od lat zgłębiam ścieżki rozwoju osobistego, duchowego, metody samopoznania oraz techniki pracy z umysłem i rozwijania empatii. 

Jestem Certyfikowaną Nauczycielką Programu Redukcji Stresu Opartej na Uważności – MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) w The Institute for Mindfulness-Based Approaches (IMA Niemcy). Jest to jednen z wiodących ośrodków szkoleniowych, uprawniających do prowadzenia 8-tygodniowych treningów MBSR na terenie Europy i Stanów Zjednoczonych, zapewniających najwyższe standardy nauczania (listę certyfikowanych nauczycieli MBSR w Polsce możesz znaleźć na stronie Polskiego Instytutu Mindfulness POLIM: http://www.polski-instytut-mindfulness.pl/nauczyciele/certyfikowani).

Od 2015 roku prowadzę regularnie cotygodniowe Medytacje Uważności we Wrocławiu a także warsztaty Mindfulness i programy MBSR (Redukcji Stresu opartej na Uważności) zarówno dla FIRM, INSTYTUCJI, OŚRODKÓW, SZKÓŁ, jak i dla osób indywidualnych.

Organizuję też weekendowe, wyjazdowe warsztaty mindfulness (odosobnienia medytacyjne/mindfulness), połączone z zajęciami uważnej jogi, sesjami relaksacji, koncertami mis i gongów i regeneracyjnym odpoczynkiem w naturze. Przeznaczone są one zarówno dla zorganizowanych grup zamkniętych, jak i dla grup otwartych.

Zainteresowanych współpracą, zachęcam do bezpośredniego kontaktu – jestem otwarta na różne formy współpracy i dostosowuję programy zajęć do oczekiwań i potrzeb klienta. Zajęcia mogę prowadzić zarówno w języku polskim jak i angielskim. Razem możemy stworzyć czy dobrać taki program, dzięki któremu poprawi się Twoje zdrowie i samopoczucie, rozwijać będziemy nasz potencjał, umiejętności i kompetencje, w zgodzie z wartościami, które są dla nas najważniejsze.

Regularnie praktykuję mindfulness, uczestniczę w odosobnieniach i szkoleniach medytacyjnych. W ostatnim czasie wzbogacam także swoje kompetencje w obszarze Zen Coachingu, pod okiem jego twórcy – Kare Landfalda. Program ten przygotowuje mnie do indywidualnej pracy coachingowej, polegającej na empatycznym, pełnym szacunku i zrozumienia towarzyszeniu osobom pragnącym zmiany, odkrywania pełni swojego potencjału, dotarcia do własnych wewnętrznych zasobów zdrowia, kreatywności i mądrości, pragnących odzyskać swoje życie i przeżywać je w pełni. W Zen Coachingu pozostajemy w pełnej zaufania i życzliwości relacji, wykorzystując także techniki medytacyjne (zen, mindfulness) porozumienia bez przemocy (NVC) oraz aktywnego, głębokiego dociekania i uważnego słuchania.  Wspólnie z firmą Funky Business Consulting sp.z.o.o, wzbogacamy Zen Coaching i Mindful Coaching doradztwem w zakresie zarządzania projektami i innowacjami, rozwijania potencjału kreatywności oraz budowania zdrowych, empatycznych relacji w grupach. 

Zawodowo, po uzyskaniu w 2005 r. stopnia doktora w dziedzinie nauk o zarządzaniu, przez kilkanaście lat zajmowałam się działalnością naukowo-badawczą na Politechnice Wrocławskiej. Prowadziłam też przez wiele lat zajęcia na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Przebywanie w artystycznym, niezwykle twórczym klimacie pogłębiało moje zainteresowanie sztuką, kreacją, swobodną, artystyczną ekspresją.

Moją główną specjalizacją naukową było zarządzanie wiedzą,  własnością intelektualną, informacją patentową i procesami innowacyjnymi w organizacji, a także etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu. Studiowałam i pracowałam zarówno na uniwersytetach w kraju, jak i za granicą, prowadząc wykłady i warsztaty w języku polskim, niemieckim i angielskim, prowadząc badania naukowe, uczestnicząc w projektach unijnych oraz międzynarodowych konferencjach…. do czasu… kiedy zapragnęłam poświęcić się całkowicie i bez reszty świadomemu, uważnemu, pełnemu empatii i kreacji życiu – kiedy poczułam, że to właśnie nadaje mojemu życiu SENS i jest jego największą wartością, dzięki której kocham i doceniam każdą chwilę, każdą relację i każde spotkanie…I wtedy pojawiła się wizja mojej dalszej działalności – Sztuka Uważności – ART OF MINDFULNESS – jako połączenie sztuki, kreacji, innowacji, ekspresji, świadomego życia, empatii, treningu umysłu, medytacji i praktyki mindfulness…

Praktyka 

Praktykując od końca lat 80-tych medytację buddyjską (głównie w tradycji buddyzmu tybetańskiego), poszukiwałam praktyk o uniwersalnym charakterze, niezależnych od jakiejkolwiek doktryny czy religii. Moim pierwszym nauczycielem medytacji był Lama Ole Nydhal oraz tybetańscy lamowie buddyjskiej linii Karma Kagyu, a potem także inni buddyjscy nauczyciele, m.in: Tenizin Wangyal Rinpoche, JŚ XII Gyalwang Drukpa, LP John Paramai (Tajlandia). Przez wiele lat czerpałam także z mądrości nauczycieli takich jak Thich Nhat Hanh, Jiddu Krishnamurti, Pema Chodron, Jack Kornfield, studiując ich nauki i medytując według ich wskazań. 

W 2010 roku zaczęłam praktykować medytacje uważności, będące zarówno filarem buddyjskich medytacji wglądu (vipassana), jak i coraz bardziej popularnych na Zachodzie, świeckich treningów mindfulness, które mają ogromne zaplecze badań naukowych, potwierdzających ich skuteczność w różnych obszarach życia – od medycyny, psychoterapii, edukacji, po biznes i sport. Moimi nauczycielami mindfulness (uważności) są: dr Nils Altner i Sagra J. Hannich (Niemcy), Frits Koster i Jetty Heynekamp (Holandia), Alvina Cassidy (Irlandia), Małgorzata Jakubczak, Jolanta Tadeusiak i Krzysztof Papis (Polska), a także nauczyciele z tradycji Thich Nhat Hanha (Murray Corke, Lesley Collington).

W 2011 roku ukończyłam 8-tygodniowy trening MBSR, który był dla mnie niezwykle transformującym, a jednocześnie ugruntowującym doświadczeniem. Codzienna, regularna praktyka mindfulness stała się dla mnie stylem i sposobem świadomego, szczęśliwego życia, dając mi poczucie stabilności, spokoju, głębokiego kontaktu z samą sobą i z innymi. Jest źródłem nieocenionych darów w moim życiu oraz zmian o jakich marzyłam. Jest moją DOJRZEWALNIĄ i niekończącą się, fascynującą PRZYGODĄ Z ŻYCIEM, dającą poczucie pełni i kompletności, bez względu na okoliczności. Potencjał jaki odkryłam w życiu pełnym uważności spowodował, że zapragnęłam dzielić się tą pasją z innymi.

Obecnie zgłębiam tajniki Zen Coachingu, szkoląc się pod okiem jego twórcy, Kare Landfalda, będącego także uczniem Thich Nhat Hanha, znanego buddyjskiego nauczyciela mindfulness. Zen Coaching przyciągnął mnie ze względu na unikalne połączenie medytacji mindfulness, technik głębokiego dociekania, life coachingu oraz Porozumienia Bez Przemocy. 

tk67ji9g398-peter-hershey

Zainteresowania

Poza praktyką mindfulness, interesują mnie także inne filozofie, ścieżki duchowe, komplementarne metody terapeutyczne i praktyki rozwoju osobistego.

Bliskie są mi praktyki wywodzące się z tradycji Advaity Vedanty (Nonduality) – od kilku lat uczestniczę (często także jako tłumacz) w satsangach i odosobnieniach w tej tradycji, podczas których odbywa się głębokie dociekanie i badanie natury rzeczywistości i świadomości. Zgłębiam filozofię Wschodu, praktyki medytacyjne różnych tradycji, m.in. zen, metta (loving kindness) oraz jogę. Biorę udział w medytacjach sufickich, praktykuję taniec wirujących derwiszy, który także jest niezwykle intensywną i głęboką praktyką medytacyjną. Interesuję się formami sztuki wykorzystywanymi w terapii – muzyką, tańcem (praktykuję taniec 5 Rytmów), a także malarstwem intuicyjnym (VedicArt).  Jestem certyfikowaną masażystką dźwiękiem – wykonuję indywidualne masaże terapeutycznymi misami dźwiękowymi Petera Hessa. Prowadzę także regularne sesje i koncerty medytacyjno-relaksacyjne z wykorzystaniem dźwięku i wibracji terapeutycznych mis himalajskich, gongów i innych instrumentów. Ukończyłam również kurs relaksacyjno-terapeutycznego biomasażu PELOHA.

Odosobnienia

Brałam udział w wielu warsztatach i retreatach medytacyjnych różnych ścieżek duchowych. Uczestniczyłam w praktyce świadomego umierania Phowa i innych retreatach tradycji buddyjskiej Karma Kagyu z Lamą Ole Nydhalem oraz Karmapą Trinlejem Taje Dordże, retreatach w tradycji dzogczen szkoły Bon Garuda z Tenzinem Wangyalem Rinpocze, medytacjach pokojowych – Auschwitz-Birkenau Bearing Witness Retreat z Roshim Bernie Glassmane’em, medytacjach sufickich podczas miesiący Ramadan z Sheikhą Farihą al-Jerrahi sufickiego zakonu Nur Ashki Jerrahi Sufi Order, silent retreatach (odosobnienia w ciszy) oraz satsangach w duchu advaity vedanty z Moojim oraz Karen Richards, warsztatach medytacji (także jako tłumacz) z LP John Paramai z Tajlandii oraz w kikudniowym odosobnieniu w ciszy z intensywną praktyką mindfulness z Fritsem Kosterem i Jetty Heynekamp. Jednym z niezwykle poruszających doświadczeń był także dla mnie niedawny, jesienny retreat Mindfulness w tradycji Thich Nhat Hanha, z nauczycielami Murray’em Corke i Lesley Collington, na którym przyjęłam Pięć Treningów Uważności, zobowiązując się wewnętrznie do pielęgnowania ścieżki właściwego zrozumienia i prawdziwej miłości, prowadzącej do uzdrowienia, transformacji i szczęścia nas samych oraz całego świata. Treningi Uważności mają na celu pogłębienie własnej praktyki, nierozerwalnie związanej z poszanowaniem  życia i zdrowia wszystkich czujących istot, pielęgnowaniem postawy otwartości i nie oceniania oraz nie dyskryminowania, głębokiego zrozumienia i współczucia, a także z kultywowaniem mowy pełnej miłości i głębokiego słuchania. Przypominają, że praktyka medytacyjna służyć ma przede wszystkim dobru nas wszystkich, trosce i dbaniu o siebie nawzajem oraz tworzeniu przestrzeni pokoju i porozumienia w sobie i na świecie. Nie jest ona oderwana od życia, lecz ściśle z nim związana – przynosząc głęboką wewnętrzną transformację, prowadzić ma do głębszego zrozumienia, współodczuwania, miłości i mądrości w działaniu, w stosunku do siebie samych jak i w naszych relacjach z innymi.

 

mqz-tzeg8l8-razvan-narcis-ticu

 

Prywatnie

Od 20 lat jestem żoną wspaniałego Mężczyzny, Andrzeja, który z oddaniem i miłością towarzyszy mi w naszej wspólnej podróży przez życie. Jesteśmy rodzicami dwójki dzieci: Konrada i Gabrysi – naszych najważniejszych i najukochańszych mistrzów życia, dających nam nieustanne okazje do weryfikowania postępów na ścieżce.

Dzielenie się doświadczeniem oraz wspólne praktykowanie sztuki świadomego życia i mindfulness – we wszystkich jego obszarach – jest moją pasją i największą radością. Moim pragnieniem jest, by każdy mógł doświadczyć tej praktyki i jej owoców w swoim własnym życiu, na swój własny, niepowtarzalny sposób.

 
 
Zapraszam Cię do wspólnej podróży i fascynującej przygody jaką jest sztuka świadomego życia oparta na uważności i empatii oraz do zapoznania się z kursami, praktyką i sesjami, które prowadzę.